Pagpapatupad ng Rapid HIV Testing sa Outreach at Mga Setting ng Komunidad: Mga Resulta mula sa isang Advancing HIV Prevention Demonstration Project na isinagawa sa Pitong Lungsod ng US. Public Health Reports, 123: 78-85.

Sa pamamagitan ng AHF