Paghahambing ng Mail-In Self-Collected Specimens na Ipinadala sa pamamagitan ng United States Postal Service Versus Clinic-Collected Specimens para sa Detection ng Chlamydia trachomatis at Neisseria gonorrhoeae sa Extra-Genital Sites. PLOS ONE, 12(12): 1-8.

Sa pamamagitan ng AHF