Lumipat mula sa Tenofovir Disoproxil Fumarate patungo sa Tenofovir Alafenamide sa Mga Taong Nabubuhay na may HIV: Mga Pagbabago sa Lipid at Underutilization ng Statin. Clinical Drug Investigation, 41: 955-965.

Sa pamamagitan ng AHF