Ini-engineer ang Human Thymic Microenvironment para Suportahan ang Thymopoiesis Sa Vivo. Mga Stem Cell, 32: 2386-2396.

Sa pamamagitan ng AHF