Isang Aplikasyon sa Smartphone upang Bawasan ang Oras-sa-Abiso ng mga Impeksyon na Naililipat sa Sekswal. American Journal of Public Health, 107(11): 1795-1800.

Sa pamamagitan ng AHF