Paghahambing ng Mga Tugon sa Immune sa Mga Inactivated na Bakuna laban sa SARS-CoV-2 sa pagitan ng mga Taong Nabubuhay na may HIV at HIV-Negative na Indibidwal: Isang Cross-Sectional Study sa China. Mga Virus, 14: 1-18.

Sa pamamagitan ng AHF