Mga Katangi-tanging Profile ng Pagtanda ng CD8+ T Cells sa Dugo Kumpara sa Gastrointestinal Mucosal Compartments. PLOS ONE, 12(8): 1-21.

Sa pamamagitan ng AHF