Laboratory Reflex at Clinic-Based Point-of-Care Cryptococcal Antigen Screening para sa Pag-iwas sa Meningitis at Mortalidad sa Mga Taong Nabubuhay na May HIV. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 87(5): 1205-1213.

Sa pamamagitan ng AHF