Pagsasama ng Hypertension Screening sa Panahon ng Voluntary HIV Testing sa mga Matatanda sa South Africa. PLOS ONE, 14(2): 1-15.

Sa pamamagitan ng AHF