Ang Human Vault Nanoparticle ay Naka-target na Paghahatid ng Mga Antiretroviral na Gamot upang Pigilan ang Human Immunodeficiency Virus Type 1 Infection. Bioconjugate Chemistry, 30(8): 2216-2227.

Sa pamamagitan ng AHF