Mga Pananaw ng Mga Taong Namumuhay na may HIV-1 sa Pagpapatupad ng Long-Acting Cabotegravir Plus Rilpivirine sa Mga Setting ng Pangangalaga sa Pangkalusugan ng US: Mga resulta mula sa Pag-aaral ng Pag-aaral sa Pagiging Epektibo ng Pagpapatupad ng CUSTOMIZE Hybrid III. Journal ng International AIDS Society, 25: 1-12.

Sa pamamagitan ng AHF