Labis na Pagtaas ng Timbang: Kasalukuyang Antiretroviral Agents sa Virologically Suppressed People na may HIV. Pananaliksik sa AIDS at Mga Retrovirus ng Tao, 38(10): 782.791

Sa pamamagitan ng AHF