Sequencing at Resolution ng Amplified Herpes Simplex Virus DNA na may Intermediate Melting Curves bilang Genotype 1 o 2 ng LightCycler PCR Assay. Journal of Clinical Microbiology, 43(4): 1843-1845.

Sa pamamagitan ng AHF