Isang Internet-Based Self-Testing Model (Easy Test): Cross-Sectional Survey na Nagta-target sa Mga Lalaking Nakipagtalik sa Mga Lalaking Hindi kailanman Nagpasuri para sa HIV sa 14 na Lalawigan ng China. Journal of Medical Internet Research, 21(5): 1-13.

Sa pamamagitan ng AHF