Efficacy ng Tenofovir bilang Intensification ng Zidovudine/Lamivudine/Abacavir Fixed-Dose Combination sa Paggamot ng HIV-Positive Patient. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 38(5): 627-628.

Sa pamamagitan ng AHF