Peripheral Neuropathy na Naudyukan ng Lopinavir-Saquinavir-Ritonavir Combination Therapy sa Isang Pasyenteng May HIV. Journal ng International Association of Physicians in AIDS Care, 6(3): 155.

Sa pamamagitan ng AHF