Mga Salik na Nakakaapekto sa Mortalidad sa mga Pasyenteng Positibo sa HIV Dalawang Taon pagkatapos Kumpletuhin ang Inirerekomendang Therapy para sa Cryptococcal Meningitis sa Uganda. PLOS ONE, 14(1): 1-11.

Sa pamamagitan ng AHF