Ang Epekto ng Socioeconomic Status sa HPV Infection sa Mga Kabataang Brazilian sa isang Nationwide Multicenter Study. Preventive Medicine Reports, 21: 1-7.

Sa pamamagitan ng AHF