HLA-B*14:02-Restricted Env-Specific CD8+ T-Cell Activity May Lubos na Mabisang Antiviral Efficacy na Kaugnay ng Immune Control ng HIV Infection. Journal of Virology, 91(22): 1-19.

Sa pamamagitan ng AHF