Mga Serbisyong Pangkalusugan ng HIV/AIDS sa Manaus, Brazil: Pagdama ng Pasyente sa Kalidad at Impluwensya nito sa Pagsunod sa Paggamot sa Antiretroviral. BMC Health Services Research, 19: 1-11.

Sa pamamagitan ng AHF