Mga Sitwasyon sa Pagmomodelo para sa Pagtatapos ng AIDS. Mga Clinical Infectious Diseases, 59(Suppl. 1): S16-S20.

Sa pamamagitan ng AHF