Isang Microfinance Program na Nagta-target sa Mga Taong May HIV sa Uganda: Mga Katangian ng Kliyente at Epekto ng Programa. Journal ng International Association of Providers of AIDS Care, 16(3): 254-260.

Sa pamamagitan ng AHF