Paglaganap ng human immunodeficiency virus-1 na mga mutation na lumalaban sa droga sa mga nasa hustong gulang sa una at pangalawang linya na antiretroviral therapy sa isang resourcelimited na pasilidad ng kalusugan sa Busia County, Kenya. Ang Pan African Medical Journal, 37(311): 1-11.

Sa pamamagitan ng AHF