Pagtaas ng Timbang Bago at Pagkatapos Lumipat mula sa TDF patungong TAF sa isang US Cohort Study. Journal ng International AIDS Society, 24(4): 1-9.

Sa pamamagitan ng AHF