Manatili Dito: Mga Resulta ng Pag-aaral ng Pilot ng isang Pamamagitan Gamit ang Gamification upang Palakihin ang Pagsusuri sa HIV sa mga Kabataang Lalaki na Nakipagtalik sa Mga Lalaki sa California. Mhealth, 4(4): 1-13.

Sa pamamagitan ng AHF