False-Positivity ng HIV-2 Immunoblots sa isang Cohort ng Elite Suppressors Infected ng HIV-1. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 47(5): 644.

Sa pamamagitan ng AHF