Pagpapatunay ng Koleksyon ng Data sa Mga Salungat na Kaganapan ng Mga Gamot na Anti-HIV (D:A:D) Talamak na Marka ng Panganib sa Sakit sa Bato sa mga Pasyenteng May HIV sa USA. Medisina sa HIV, 21: 299-308.

Sa pamamagitan ng AHF