Virologic Outcomes sa Mga Taong Nabubuhay na May Human Immunodeficiency Virus na May Mataas na Pretherapy Viral Load Burden na Nagsisimula sa Mga Karaniwang Core Agents. Open Forum Infectious Diseases, 8(8): 1-8.

Sa pamamagitan ng AHF