HLA‑B*57:01 Screening at Hypersensitivity Reaction sa Abacavir Sa pagitan ng 1999 at 2016 sa OPERA® Observational Database: A Cohort Study. Pananaliksik at Therapy ng AIDS, 16(1): 1-9.

Sa pamamagitan ng AHF