Naabot Natin ba ang Target? HIV Pre-Exposure Prophylaxis mula 2012 hanggang 2020 sa OPERA Cohort. Pangangalaga sa Pasyente ng AIDS at mga STD, 35(11): 419-427.

Sa pamamagitan ng AHF