Mga Pagbabago sa Body Mass Index na Nauugnay sa Antiretroviral Regimen Switch sa Mga Nakaranas ng Paggamot, Mga Pinigilan ng Virologically na Nabubuhay na may HIV sa United States. Pananaliksik sa AIDS at Mga Retrovirus ng Tao, 37(11): 852-861.

Sa pamamagitan ng AHF