Mataas na Post-Exposure Prophylaxis Uptake ngunit Mababang Rate ng Pagkumpleto at Pagsubaybay sa Pagsusuri sa HIV sa mga Health Workers, Harare, Zimbabwe. The Journal of Infection in Developing Countries, 15(4): 559-565.

Sa pamamagitan ng AHF