Pagkakulong at COVID-19: Mga Rekomendasyon para Pigilan ang Paghahatid ng Sakit ng COVID-19 sa Mga Pasilidad ng Bilangguan at Mga Nakapaligid na Komunidad. International Journal of Environmental Research at Public Health, 18: 1-7.

Sa pamamagitan ng AHF