Mga Katangian ng Pasyente at Tagapagbigay ng Serbisyo na Kaugnay ng Desisyon ng Mga Pasyenteng Nahawahan ng HIV na Magsimula ng Paggamot sa Hepatitis C. Pangangalaga sa Pasyente at mga STD ng AIDS, 25(9): 533-538.

Sa pamamagitan ng AHF