Mga Salik na Nakakaimpluwensya sa Desisyon ng Pasyenteng Nahawahan ng HIV na Simulan ang Paggamot sa Hepatitis C. Pangangalaga sa Pasyente at mga STD ng AIDS, 23(12): 993-999.

Sa pamamagitan ng AHF