Nagkalat na Impeksyon ng Gonococcal: Isang Potensyal na Marker ng Pagkabigong Serbisyong Pagkontrol at Pag-iwas sa Impeksyon na Naililipat sa Sekswal. Mga Impeksyon na Naililipat sa Sekswal, 98(3): 233.

Sa pamamagitan ng AHF