Mga Resulta sa Saykayatriko na Naobserbahan sa Mga Pasyenteng Nabubuhay na may HIV Gamit ang Anim na Karaniwang Core Antiretrovirals sa Database ng Pananaliksik at Pagsusuri ng Observational Pharmaco-Epidemiology. Therapeutic Advances sa Drug Safety, 9(12): 675-686.

Sa pamamagitan ng AHF