Epekto ng Programang Pang-edukasyon sa Kahusayan at Pagsunod sa Dalawang Dalawang Araw na Regimen ng Lamivudine/Zidovudine/Abacavir sa Mga Pasyenteng Nahawahan ng HIV. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 34(2): 174-183.

Sa pamamagitan ng AHF

Uri ng File: pdf
Mga Kategorya: 2003
Tags: 1999-2009
May-akda: Brown LS, Crawford KH, Farthing CF, Goodwin DS, Racine JM, Rawlings KM, RC, Scott, Shafer MS, Thompson MA, Tolson JM, Williams VC