Epekto ng COVID-19 sa Kita, Mga Saloobin sa Pag-iwas, at Pag-access sa Pangangalagang Pangkalusugan sa Mga Lalaking Kliyente sa isang Klinika sa Mga Impeksyon na Naililipat sa Sekswal. Ang Brazilian Journal of Infectious Diseases, 25(5): 1-7.

Sa pamamagitan ng AHF