Mga Predictors ng COVID‑19 Fatality: Isang Pandaigdigang Pagsusuri ng Pandemic sa Paglipas ng Panahon at sa Latin America. Journal of Epidemiology at Global Health, 12: 150-159.

Sa pamamagitan ng AHF