Pagsusuri ng Pagbabago Mula Enfuvirtide patungong Raltegravir sa Mga Pasyente na May Hindi Matukoy na Viral Load: Efficacy at Kalidad ng Buhay sa 24 na Linggo. Journal ng International Association of Physicians in AIDS Care, 8(2): 85-86.

Sa pamamagitan ng AHF

Uri ng File: pdf
Mga Kategorya: 2009
Tags: 1999-2009
May-akda: Chien C, Easley A, Hamwi G, Hershey-Weber J, Khanlou H, Nguyen T, Prosser P, Ricaurte JC, Sanchez S, Sayana S, Wilson L