Ang 104 Araw na Ulat: Isang Matagumpay na Pamamagitan ng Pagpapabuti ng Pagpapanatili ng Pasyente. Mga Clinical Infectious Diseases, 51(7): 868-869.

Sa pamamagitan ng AHF