Pamantayan ng Pangangalaga sa HIV para sa Pagsunod at Pagpapanatili ng ART sa Pangangalaga sa Mga Tagabigay ng Pangangalagang Medikal ng HIV sa Apat na Klinika ng CNICS sa US. AIDS at Pag-uugali, 23: 947-956.

Sa pamamagitan ng AHF