Digital Directly Observed Therapy para Subaybayan ang Pagsunod sa Mga Gamot: Isang Pagsusuri sa Saklaw. HIV Research & Clinical Practice, 23(1): 47-60.

Sa pamamagitan ng AHF