Pagtatasa ng Pakikipag-ugnayan ng mga Kabataan at Kabataan (AYA) sa Pananaliksik sa HIV: Isang Multi-method na Pagsusuri ng isang Crowdsourcing Open Call at Typology ng AYA Engagement sa Sub‑Saharan Africa. AIDS at Pag-uugali, 27(Suppl 1): 116-127.

Sa pamamagitan ng AHF