Depresyon at Pagkabalisa bilang Mga Hadlang sa Pagsisimula ng Sining, Pagpapanatili sa Pangangalaga, at Mga Resulta ng Paggamot sa KwaZulu-Natal, South Africa. eClinicalMedicine, 31: 1-7.

Sa pamamagitan ng AHF