Pagpapabuti sa Metabolic Health Parameters sa Linggo 48 Pagkatapos Lumipat Mula sa isang Tenofovir Alafenamide–Batay sa 3- o 4-Drug Regimen sa 2-Drug Regimen ng Dolutegravir/Lamivudine: The TANGO Study. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 87(2): 794-800.

Sa pamamagitan ng AHF