Naghanda ba Tayo para sa PrEP? Limang Taon ng Pagpapatupad. AIDS, 31(16): 2303-2305.

Sa pamamagitan ng AHF