Ang pagpapasimple sa Abacavir/Lamivudine + Atazanavir ay Pinapanatili ang Viral Suppression at Pinapabuti ang Bone at Renal Biomarker sa ASSURE, isang Randomized, Open Label, Non-Inferiority Trial. PLOS ONE, 9(5): 1-10.

Sa pamamagitan ng AHF