Pagpapanatili ng HIV sa Pangangalaga: Mga Resulta at Mga Aral na Natutunan mula sa Pagsubok sa Pagpapatupad ng Positibong Pathways. BMC Primary Care, 23(297): 1-8.

Sa pamamagitan ng AHF